Publikationen

Aus Governance Platform
Wechseln zu: Navigation, Suche

Hier finden Sie Publikationen und Artikel zum Projekt und Lehrgang /Tu nájdete uverejnenie a články o projekte a o kurze:

Artikel/články

Evaluierungsbericht des Lehrganges /Hodnotiaca správa o vzdelávacom programe „Spolupráca v manažmente verejnej správy“